Depondt Fiberworld BV is een bedrijf dat onder de naam Depondt Recycling BV in 1984 werd opgericht als handelsbedrijf in oud-papier en plastic afvallen en als schakel moest dienen tussen de toen nog veeltallig opererende oud-papier inzamelaars en de oud-papier verwerkende papierindustrie. Daarnaast werden er in beperkte mate plastic folies verhandeld.

In de loop der jaren heeft zich in onze branche het landschap aanmerkelijk gewijzigd o.a. veroorzaakt door de actieve deelname van afval- en vuilverwerkende bedrijven, alsmede de opening van de markten naar het Verre Oosten.

Reden te over om langzaam maar zeker de aandacht te verleggen van de bulkgoederen oud-papier en plastics naar specialiteiten in de niches van deze markten.

De nadruk ligt nog steeds op papier en plastic producten maar dan speciaal die kwaliteiten die niet meer als eerste keus inzetbaar zijn in de toepassing waarvoor ze geproduceerd zijn, maar als tweede of derde keus in andere toepassingen bruikbaar zijn. Onbruikbare producten worden altijd nog versneden en in balen als grondstof voor de papier industrie geperst. Van afkeur naar hergebruik dus.

Sinds 2002 heeft ons bedrijf een nieuwe locatie betrokken aan de Windmolen 6, in het industrieterrein Randwyck-Zuid te Maastricht, kort langs de autobaan van Maastricht naar Luik, alwaar in de 3.000 m2 overdekte loods de producten hun bewerking ondergaan.

.